Sadra Logo
امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

ترمینال روستایی خیام نیشابور

Published: 1399-07-13 22:12:39 ·

مدرن ترین و مجهز ترین پایانه روستایی غرب نیشابور با پیشنهاد شرکت کارگزاری صدرا خراسان و با مشارکت شورای اسلامی شهر ، شهرداری و بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار شهرستان احداث و به بهره برداری رسید .

این ترمینال در صبحگاه روز شنبه 1395/3/29 با حضور مدیران و مسئوان ارشد شهری ، سرپرست شهرداری ، معاونت خدمات شهری شهرداری ، مدیریت کارگزاری شهرداری نیشابور ، مسئولین ترمینال روستایی و معاونت فرماندار و جمعی از مردم و کسبه افتتاح گردید که با استقبال مردم فهیم نیشابور مواجه شد.

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@