Sadra Logo
امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

اخذ مجوزات تولید و کسب و کار

با توجه به سابقه طولانی همکاری شرکت با ادارات و سازمانهای ذیربط در بخش های مختلف اقتصادی ، سرمایه گذاری ، تولیدی و بازرگانی آمادگی دارد نسبت به اخذ مجوزات تولید و سرمایه گذاری جهت متقاضیان اقدام نماید.

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@