Sadra Logo
امروز پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

مشاوره اختصاصی سرمایه گذاری و مالی

* سرمایه گذاری و جلب مشارکت
* تامین مالی پروژه ها
* مشاوره سرمایه گذاری ، مدت و میزان سرمایه گذاری در پروژه ها ، سودآوری
* تجزیه و تحلیل مالی و قیمت گذاری

دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@