Sadra Logo
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

شرکت آبادیس سازه کام

این شرکت با فعالیت در زمینه مهندسی مشاور ، طرح و ساخت ، معماری و شهرسازی ، مشارکت و سرمایه گذاری ، مالی و اقتصادی ، امکان سنجی پروژه ها ، انجام امور تحقیقاتی و طرح و مطالعات و پدافند عامل و همچنین پروژه های چندمنظوره با استفاده از نیروهای متخصص در سطح بین المللی و ملی خدمات ارزشمندی را در راستای اهداف مشترک ارائه می نماید.


دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@