Sadra Logo
خط ویژه: 05143331110

        آپارات شرکت سرمایه گزاری صدرا خراسان

صنعتی و بازرگانی

1-بازرگانی عمومی

2-بازاریابی کالا و خدمات فنی مهندسی در بازارهای محلی و منطقه ای و بین المللی

3-انعقاد قرارداد مشارکت به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تولیدی

4-راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه صنعت، بازرگانی


دریافت خبرنامه شرکت و اطلاع از آخرین پروژه ها

جهت کسب اطلاعات در رابطه با آخرین پروژه ها و سرمایه گذاری های شرکت ها می توانید مشخصات خود را وارد نمایید.
@